KOBİ ÇÖZÜMLERİ

KOBİ’lerin günümüzde değişen koşullara uyum sağlayabilmeleri için, değişen ihtiyaçlarına uygun çözüm sunabilecek ve günümüzün teknolojileriyle uyumlu yazılım kullanmaları, artık bir zorunluluk haline geldi.

KOBİ’ler bu yazılımlarla, verimliliklerini artırıcı etkisi olan ortak bir çalışma düzeni oluşturabiliyor. KOBİ yöneticileri, yazılımların sağladığı olanaklarla verimlilik ve kârlılıklarını ölçebiliyor, denetleyebiliyor ve kolaylıkla yönetebiliyor.

Türkiye uygulama yazılımları pazarı lideri Logo, küresel rekabeti hedefleyen KOBİ’ler için işletmelerinin bütün ihtiyaçlarını karşılayacak en uygun iş çözümlerini üretiyor.

Rekabete ayak uydurmak isteyen girişimciler, pratik ve kolay kullanımlı Logo KOBİ Çözümleri ile profesyonel hayatta sağlam adımlar atarken, bu çözümlerin sağladığı yüksek performansla  verimliliklerini artırabiliyor.

Geliştirilebilir modüler yapısı sayesinde işletmelerin büyümelerine uygun bir ortam sunan, iş yaşamındaki evrelerde daima yanlarında olan Logo KOBİ Çözümleri, düşük sahip olma maliyetleriyle farklı ölçekteki KOBİ’ler tarafından tercih ediliyor.

Çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren işletmelerdeki temel iş süreçlerini verimli şekilde yöneten Logo KOBİ Çözümleri, pek çok lider firmanın süreçlerini hızlandırarak, büyümek için ihtiyaç duydukları çevikliği sağlıyor.

Logo KOBİ Çözümleri; satış yönetimi, malzeme ve tedarik yönetimi, müşteri taleplerine daha hızlı cevap verme, müşteri bilgilerini saklama ve yönetme, finansal açıdan uluslararası standartlara uyum ve insan kaynakları yönetimi gibi süreçlerin uçtan uca entegre bir yapıda yürütülmesi sayesinde hataları minimuma indirirken, veri bütünlüğünü güçlendirerek KOBİ’lerin kurumsal gelişimini de hızlandırıyor.

KOBİ Muhasebe Yazılımları

Muhasebe yazılımları; KOBİ’lerde ihtiyaç duyulan verilerin tek bir noktada toplanmasına olanak sağlıyor, departmanlar arasında iletişimi kolaylaştırarak organizasyonu birbirine yakınlaştırıyor, firmanın süreçlerine şeffaflık getiriyor ve denetim süreçlerini kolaylaştırıyor.

Logo’nun GO 3,  Start ve Mali Müşavir Plus çözümlerinde yer alan muhasebe ve finans modülleri, kapsamlı birer muhasebe yazılımı görevini görerek işletmelerin bu alandaki ihtiyaçlarını eksiksiz karşılıyor.

Logo GO 3; Uyumlu yapısı sayesinde işletmelerin ihtiyaçlarını eksiksiz karşılayarak iş süreçlerini hızlandırıyor. Logo GO 3’ün kullanıcı dostu arayüzüyle kolay ve hızlı şekilde veri girişi yapılabiliyor, rapor ve uygulamalara ulaşılabiliyor. Kişiye özel masaüstüne kısayol tuşu olarak tanımlanıp, erişim ağacında kaybolmadan işlemlere hız kazandırılabiliyor.

Logo tarafından KOBİ’lere yönelik geliştirilen Netsis 3 Entegre, iş süreçlerini bütünleşik bir yapıya kavuşturarak yeni teknolojilerin avantajlarını sunuyor, esnek yapısı sayesinde iş dünyasına paralel gelişen tüm ihtiyaçlara pratik bir çözüm sunuyor.

Yeni nesil teknolojiyle geliştirilen Netsis 3 Entegre’nin hızlı, kişiselleştirilebilen, estetik arayüz tasarımı ve ürün içi arama motoru sayesinde, istenilen tüm bilgilere ve en sık kullanılan işlemlere kolaylıkla ulaşılabiliyor. Sağladığı eşsiz güvenlik servisleri sayesinde; müşteri yönetimi, tedarikçi yönetimi, finansal işlemler ve kaynak yönetimi güvenle gerçekleştirilebiliyor. İşletme içinde ise malzemenin işletmeye gelişi, depolanması, işletme dahilindeki hareketleri ve sayımı konularında kontrol sağlanabiliyor.

Logo’nun küçük işletmeler için geliştirdiği etkin işlem yönetimi çözümü Logo Start, emlakçı, sigortacı, poliklinik, kırtasiyeci, çiçekçi, pastane, parfümeri, dersane ve galeri gibi muhasebesini dışarıdan takip eden işletmelerin; stok, maliyet, kasa, fatura, sipariş, banka ve müşteri bilgilerini tek bir yerden ve rahatlıkla yönetmesini sağlıyor.

Mali Müşavir yazılımları, büro otomasyonuyla desteklenen mali defterlerin, beyannamelerin ve mali tabloların üretildiği; işletme defteri, personele yönelik aylık bordro işlemleri, aylık SGK bildirimlerinin gerçekleştirildiği ve sabit kıymet yönetiminin yapıldığı yazılımlardan oluşuyor.

Logo’nun, serbest muhasebeciler ve serbest muhasebeci mali müşavirler için özel olarak tasarladığı muhasebe yazılımı “Mali Müşavir Plus”; zengin özellik seti, hızlı ve kolay kullanımı sayesinde KOBİ’lerin iş yükünü azaltarak, zamandan tasarruf etmelerini sağlıyor.