YEDEKLEME VE FELAKET KURTARMA HİZMETLERİ

Sistem Bilgisayar Yedekleme ve Arşivleme Hizmetleri ile yaşanabilecek felaketlerde zaman, maliyet ve veri kayıplarını önleyin.

Firmalarda her geçen gün veri miktarının artması ve bu verilerin kurumsal süreçlerde önemli bir rol oynaması mevcut/potansiyel risklere karşı önlem alınmasını zorunlu kılmaktadır.

İş sürekliliğinin sağlanması açısından verilerin yedeklenmesi, arşivlenmesi ve sağlıklı olarak tekrar kullanılabilmeleri doğru teknolojilerin seçilmesi, kurulumu ve yönetilmesi ile mümkündür.

Sistem Bilgisayar firmaların yedekleme planları doğrultusunda analiz çalışmaları yaparak projeler oluşturmakta ve projelerin uygulanmasını sağlamaktadır.

Sistem Bilgisayar’ın Yedekleme ve Arşivleme hizmetlerinin müşteriler için yararları;

  • Veri güvenliğinin sağlanması,
  • İş sürekliliği sağlanması,
  • Finansal kayıpları önler,