NETWORK VE SİSTEM GÜVENLİĞİ HİZMETLERİ

Bilgi çalmaya yönelik uygulamalar ve programlar konusunda her geçen gün daha büyük tehditlerle karşılaşılmaktadır. Güvenlik artık ağ tabanlı olmaktan çıktığı için uçtan uca güvenlik çözümleriyle önlem almak vazgeçilmez bir durum olmuştur. Bu durumda, şirketler için sadece ağ bazında güvenlik sağlayan Firewall ve IPS gibi ürünler ile beraber, Web Güvenliği, Son Kullanıcı Güvenliği, Network Erişim Kontrolü, Veri Kaybı Önleme (DLP) çözümlerini de güvenlik bütününü tamamlayan parçalar olarak ele almak gerekmektedir.

Sistem Bilgisayar, Bilgi Sistemleri Güvenlik Çözümleri kapsamında:

 • Güvenlik Duvarı (Firewall) – VPN
 • IPS – IDS
 • Son Kullanıcı Güvenliği
 • Veri Kaybı Önleme (DLP)
 • Ağ Erişim Kontrolü (NAC)
 • Web Filtremele & Proxy
 • Şifreleme
 • Mesajlaşma Güvenliği gibi üst başlıklarda pek çok farklı teknoloji ve hizmeti bir arada sunmaktadır.

Güvenlik Duvarı (Firewall) – VPN

Http, https erişimlerine izin verildiği durumlarda şirketler buralardan gelebilecek saldırı ve tehditlere karşı, erişimlerinde IPS ve Web Güvenlik Ürünleri bileşenleri kullanarak kontrol ettirmelidirler.

Kurumlar güvenlik duvarı ile yerel ağlar üzerindeki kaynakları diğer ağlar üzerinden gelecek saldırılara karşı korunmasını sağlayabilir, iç ve dış ağlar arası ağ trafiğini tanımlanan kurallara göre gözlemleyip denetleyebilirler.

Birleşik Tehdit Yönetimi (UTM) modeli, aynı donanım üzerinde güvenlik duvarı, ağ geçidi antivirüsü, antispam, IPS/IDS, URL filtreleme gibi servisler sunarak, bu konuda önlem almak isteyen firmalara, bir yandan pratik, hızlı uygulanabilir bir çözüm sağlarken, öte yandan maliyet ve yönetim kolaylığı sağlamaktadır..

IPS (Intrusion Prevention Systems) – IDS (Intrusion Detection Systems)

Günümüz teknolojisiyle gelişen işletim sistemleri ya da yazılım hatalarından kaynaklı zafiyet barındıran birçok popüler web sitesi mevcuttur ve saldırganlar tarafından zararlı kodları yaymak için kullanılmaktadırlar. Bunun dışında bot network’ün bir parçası olmuş ve ele geçirilmiş birçok bilgisayar tarafından aynı anda başlatılan DDOS saldırıları ile yine popüler siteler çalışamaz hale getirilmek, DNS saldırıları sonucunda web sitelerine ulaşım engellenmekte ya da farklı sayfalara yönlendirilebilmektedir.

IPS – IDS çözümleri ile şirketler imza ve davranış tabanlı olarak internet ya da farklı ağlardan gelebilecek saldırılara karşı koruma sağlayabilmektedir.

Web Filtreleme – Proxy

Şirket çalışanlarının iş saatlerinde web erişimlerinin kontrol edilebilmesi, günümüzde nerdeyse zorunlu hale gelmiştir. Ayrıca, internet aracılığıyla yapılan web yayınları ve internet yoluyla işlenen bilişim ve diğer suçlarla mücadele edilmesi amacıyla 2007’de kabul edilen 5651 sayılı yasayla beraber bugün birçok kurumdan, şirket çalışanlarının hangi web sitelerine ulaştığının bilinmesi ve raporlanması istenmektedir. Zararsız olarak görünen/bilinen web sitelerine ulaşım bile şirket bilgisayarlarına zararlı kodların bulaşmasına neden olmaktadır.

Sistem Bilgisayar, Web Güvenliği / İçerik Filtreleme ürünleri ile beraber internete çıkan bilgisayarların şirket politikalarıyla uyumlu olarak, istenen zaman aralıklarında, belirlenen web kategorilerinde, web sayfalarına erişimi sağlanır.

Son Kullanıcı Güvenliği

Kurumlardaki son kullanıcı bilgisayarlarının bütünleşik güvenliği için kişisel firewall, antivirüs ve antispam koruması, USB gibi medyaların kullanımının engellenmesi/şifrelenmesi, bilgisayar hard-disklerinin şifrelenmesi gibi güvenlik teknolojileri özellikle günümüz dünyasında artan mobil son kullanıcıların güvenliğini sağlamaktadır. Son Kullanıcı Güvenliği, ağ güvenliğiyle birlikte kurumların güvenlik açıklarını minimize etmelerine ve tehditlere karşı daha güvenli bir altyapıya sahip olmalarına olanak sağlamaktadır.

Veri Kaybı Önleme (DLP)

Bilgi sızıntılarının 3 ana kaynağı olarak aşağıdakiler gözlemlenmektedir:

 • Kurum içindeki iyi niyetli çalışanlar,
 • Kuruma dışarıdan yönelebilecek hedefli saldırılar
 • Kurum içindeki kötü niyetli çalışanlar

Birçok durumda ise veri sızıntılarının nedeni bu faktörlerin bileşimi şeklinde olmaktadır. DLP (Veri Kaybı Önleme), bilgi güvenliğinde değerli verilerin başkalarının eline geçmesini engellemek üzere tasarlanan teknolojiye verilen isimdir. Merkezi olarak yönetilen DLP sistemi, önceden tanımlanmış kaynakları koruma altına alır. Tanımlanan şirket politikaları çerçevesinde, korunan kaynaklar üzerinde yapılan tüm işlemler raporlanır ve kaynağın güvenlik gözüyle izlen­mesine olanak tanır.

DLP teknolojileri değerli verinin;

 • Uygulamalar üzerinden (e-mail, Webmail, IM, P2P, Skype)
 • Ağ sistemleri üzerinden (Wi-Fi, Bluetooth, http(s), ftp)
 • Fiziksel aygıtlar üzerinden (Yazıcılar, USB Hafızalar, Faks, CD/DVD) başka sistemlere gönderilmesini engeller.
 • DLP ürünleri sunucu sistemlerinde, istemcilerde, taşınabilir bilgisayarlarda çalış­tırılabilir. Tüm DLP sistemi dağıtık ortamlarda olmasına rağ­men merkezi olarak yönetilebilir ve raporlanabilir.

Ağ Erişim Kontrolü (NAC)

Ağ Erişim Kontrolü (NAC) kurumların iletişim ağını kullananların, ilgili kurumun güvenlik politikası kurallarına uygunluğunu denetleyen bir güvenlik teknolojisidir. NAC ile sadece şirket ağ politikalarına uyan ve güvenilir olan masaüstü bilgisayar, dizüstü bilgisayar, sunucu ve PDA’ların şirket ağına bağlanmasına izin verilmektedir

İş Kurumlarına Faydaları:

 • Tüm son kullanıcı makinelerinin güvenlik politikaları ile uyumluluğunu sağlar,
 • Yönetilen ve yönetilemeyen cihazların güvenliğinden emin olunmasını sağlar,
 • İç ağın ve konuk erişiminin güvenliğini destekler,
 • Şirket politikaları ile tanımlanmış risk seviyelerine uygun şekilde güvenliği korur,
 • Ağ güvenlik politikaları ile uyumsuz bilgisayarların şirket ağına erişimini engelleyerek virus, worm gibi güvenlik tehdit ve risklerine karşı koruma sağlar.
 • Daha güvenli bir ağ altyapısı sağladığı için OPEX’i azaltır, büyük ölçekli alt yapı kesintilerini en aza indirger.

NAC ile

 • Sadece kimlik doğrulamasından geçen kullanıcılar ağı kullanabilir,
 • Kullanıcı veya kullanıcı gruplarına göre erişilecek kaynaklar ve bant genişlikleri kısıtlanabilir,
 • Sektörel veya BT güvenliği ile ilgili standartlara uyumluluğun sağlandığı gösterilebilir. Kullanıcı, bilgisayarları üzerinde aşağıdaki kontroller yapılabilir:
 • Anti virüs ve Anti spyware programlarının kurulu ve güncellenmiş olması
 • Güvenlik duvarı ve politikaların güncel ve geçerli olması
 • Kullanıcının işletim sisteminde hotfix ve updatelerin güncel olması
 • Oyun veya dosya paylaşım programlarının kurulu olup olmadığının kontrol edilmesi
 • Kurulu bulunan programların kontrol edilmesi
 • Registry kontrol edilmesi

Şifreleme

Bilgilerin, e-postaların, mobil cihazların güvenliği için USB gibi medyaların, dizüstü bilgisayar hard disklerinin, veri ağlarının ve internet hatlarının şifrelenmesine yönelik çözümler günümüzde popülerlik kazanmaktadır. Sistem Bilgisayar, şirketlere; şifreleme teknolojileriyle veri hırsızlığı ya da kaybı olasılığına karşı bilgi güvenliğini sağlamasına yönelik çözümler sunmaktadır.

Mesajlaşma Güvenliği

Günümüzdeki mesajlaşma trafiğinin %50′ sinden fazlasının spam olduğu düşünüldüğünde, artan spam e-posta trafiğine karşı, e-posta güvenliğine yönelik çözümler birçok şirketin ihtiyaç duyduğu alanların başında gelmektedir. Sistem Bilgisayar, kurumlardaki kullanıcıları gereksiz mailerden korumak ve iş ile ilgili mailleri yönlendirmek için “Mesajlaşma Güvenliği” hizmetleri sunmaktadır.