LOGO DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

Danışmanlık

Sistem Bilgisayar, 13 yıllık LOGO deneyimi ile iş süreçleri ve uygulama danışmanlığı hizmetleri vermektedir. İşletmeler ve sektörler arası farklılıkların yazılımda karşılanmasının, hizmet kalitesi ve sürekiliğinin bir ERP projesinin başarıya ulaşmasındaki temel unsurlar olduğuna inanan Sistem Bilgisayar çalışmalarını bu doğrultuda sürdürmektedir.

Danışmanlık hizmeti, uçtan uca her tür iş uygulamasını ve LOGO ERP proje uygulamalarını kapsamaktadır. Sistem Bilgisayar’ın temel hedefi iş süreçlerini yeniden yapılandırmak, disipline etmek, basitleştirmek, kişiye değil sisteme bağlı bir yapı kurmak ve tüm bunları standart hale getirmektir.

Sistem Bilgisayar;

  • LOGO ERP uygulamasını yeni kullanmaya başlamış,
  • Uzun yıllardır LOGO ERP kullanan ancak yeteri kadar verim alamadığını düşünen,
  • Uygulamanın yeteneklerinin ne kadarını kullandığını bilemeyen
  • İşletmelere yönelik süreç iyileştirme ve kullanım verimliliğini artırmaya yönelik danışmanlık hizmeti vermektedir.

Sistem Bilgisayar’ın sunduğu danışmanlık hizmetlerinin faydaları;

  • BT Danışmanlık maliyetlerinde azalma
  • Hizmet kalitesinde yükselme
  • Temel faaliyet alanına odaklanma
  • Günümüz altyapı ve uygulamalarına geçiş ve dönüşümde hız ve esneklik
  • Müşteri memnuniyetini arttırma

Bu hizmet işletmelerin verimliliğini artırmaya destek olurken her aşamada dökümante edilerek işletmelerin bu hizmetten elde ettiği fayda somut olarak ortaya konmaktadır.