15 Ağustos 2018

E-Defter ile Ticari Defterleriniz Artık Güvende

ticari-defterleriniz-artik-guvende

NEDEN e-DEFTER

Pratik, Hesaplı, Çevreci ve Güvenli

e-Defter İle Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinizin kağıt olarak basılması, saklanması gibi zahmetli ve maliyetli işlemlerden kurtulun.

e-DEFTER HAKKINDA BİLMEK İSTEDİĞİNİZ HER ŞEY!

Tüm ERP ve yazılımlarla entegre olabilen eLogo e-Defter uygulaması ile Yevmiye Defteri ve Defter-i Kebir belgelerinizi dijital ortamda oluşturun, Gelir İdaresi Başkanlığı’na kolayca ve hızlı bir şekilde gönderin ve eLogo güvencesi ile saklayarak dilediğiniz zaman görüntüleyin.

KİMLER KULLANABİLİR?

Bilanço esasına göre defter tutan, gerçek ve tüzel kişiler e-Defter uygulamasından yararlanabilir.

YASAL ZORUNLULUKLAR

e-Defter Uygulaması Kimler İçin Zorunlu?

1. Madeni yağ lisansı olan mükellefler ve bunlardan 2011 yılında mal almış olan mükelleflerden asgari 25 Milyon TL brüt satış hasılatı olanlar,

2. Kolalı gazoz, alkollü içecek ve tütün ürünlerini imal, inşa veya ithal eden mükellefler ve bunlardan 2011 yılında mal almış olan mükelleflerden asgari 10 milyon TL brüt satış hasılatı olanlar

421 sıra numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile zorunluluk getirilen bu mükelleflere ilave olarak, 20.06.2015 tarihli ve 29392 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde aşağıda sayılan mükelleflere elektronik defter tutma ve e-fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilmiştir.

3. 2014 veya müteakip hesap dönemleri brüt satış hasılatı 10 Milyon TL ve üzeri olan mükellefler.

4. 6/6/2002 tarihli ve 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli I sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK)’ndan lisans alan mükellefler. Bayilik lisansı olanlar, münhasıran bu lisansa sahip olmaları nedeniyle bu bent kapsamında değerlendirilmeyecektir.

5. Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli III sayılı listedeki malları imal, inşa ve ithal eden mükellefler.

NASIL KULLANMAYA BAŞLARIM?

Tüzel kişiler https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru linkinden kendilerine ait mali mühürle, gerçek kişiler ise kendilerine ait mali mühür veya elektronik imza ile başvurularını online yapabilirler.

UYGUN FİYAT

Maliyetlerinizi azaltacak e-Defter uygulamasına çok uygun fiyatlarla adım atın. Onaylı e-Defter dosyalarınızın orijinal dosya büyüklüğü bazında yasal süre boyunca saklama hizmetinde her 1 Mb için 1 kontör harcayın.

KUSURSUZ DESTEK

eLogo ile mevcut yazılımınız ne olursa olsun, e-Defter uygulamasını hızla ve güvenle kullanmaya başladığınız andan itibaren tüm sorularınızda ya da problem yaşadığınız konularda teknik desteğimize ve çözüme anında ulaşın.

e-DEFTER’İN AVANTAJLARI


e-Defter uygulaması ile ticari defterlerinizi de dijital dünyaya taşıyın, zaman kaybı yaratan operasyonel iş süreçlerini geride bırakın.

Düşük Maliyet
İşgücü, noter onayı, baskı, kâğıt, kartuş gibi operasyonel maliyetlerde tasarruf sağlayın.

Güvenli Kayıt
Defter kayıtlarınızı dijital ortamda güvenli bir şekilde saklayın.

Kolay Entegrasyon
e-Defter uygulamasını mevcut yazılımınıza kolayca entegre edin.

Kolay Raporlama
Uluslararası standartlardaki XBRL teknolojisi ile raporlama işlemlerini kolaylaştırın.

Hızlı Erişim
e-Defter uygulamasına dilediğiniz zaman dilediğiniz yerden ulaşarak, işlemlerinizi kolayca gerçekleştirin.

Yasal Mevzuata Uyum
Gelir İdaresi Başkanlığı’nın mevcut standartlarına uyumlu ve değişen mevzuata göre güncellenen yapısıyla işlemlerinizi güvenle takip edin

Kaynak : elogo